Tuesday, 7 August 2012 
PERNAHKAH ENGKAU MENTAFSIR KEDAMAIAN 


Biodata Ringkas Penulis Syair Pernahkah Engkau Mentafsir Kedamaian

Dato' Baharuddin Zainal (Baha Zain)

TOKOH: Baharuddin Bin Zainal, Dato’. Juga terkenal dengan panggilan Baha Zain. 

TARIKH/TEMPAT LAHIR: 22 Mei 1939, di Batu 15, Bukit Melintang, Perak. 

PENDIDIKAN : (1). Sekolah Melayu Sabak Bernam, Selangor, 1946 - 1949. (2). Anglo-Chinese School, Teluk Anson, Perak, 190 – 1957. (3). Sekolah Anderson, Ipoh, Perak, 1958 – 1959. (4). Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1960 – 1963. (5). Fakultas Sastera, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, 1970 – 1972.

Hasil penulisan Beliau

  Esei dan puisi Baha Zain tentang penulis dan persekitarannya : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000.
  Mencari imej Malaysia : dialog sastera, seni rupa, seni bina / Hamdan Yahyadll,: Yayasan Kesenian Perak, 1998.
  Hikayat Umar Umaiyah / Selenggara oleh Baharuddin Zainal. : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988.
  A biography of Malaysian writers / Susunan, Baharuddin Zainal dll: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985.
  Sirih Pinang : kumpulan esei budaya / Penyunting, Baharuddin Zainal, AnwarRidhwanAyob Yamin: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1983.
  Wajah : biografi seratus penulis / Susunan, Baharuddin Zainal dll,: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1981.
  Mendekati kesusasteraan / Susunan Baharuddin Zainal. : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1979.
   Termasuklah Syair Pernahkah Engkau Mentafsir Kedamaian.
Maksud Puisi Pernahkah Engkau Mentafsir Kedamaian

  Bahagian Satu
*   Perasaan penyajak yang terganggu tidur malamnya kerana mimpi buruk. Penyajak cuba mengaitkan kegelapan malam yang dilihat remang-remang kerana ada sedikit cahaya pelita. Secara intrisiknya, penyajak cuba mengaitkan keadaan gelap dan cahaya samar-2samar untuk menggambarkan kehidupan yang sedang dihadapinya.
       Bahagian Dua
*  Persekitaran kehidupan yang dianggap gelap ( sukar ) menyebabkan diri terasa terasing. Namun anasir jahat seumpama syaitan sentiasa mengganggu dan menghasut diri.
*  Penyajak juga dapat melihat ruang cahaya yang menjadi gambaran penyelesaian masalah hidupnya yang sukar. Penyajak mendapat sokongan daripada suara pejuang-pejuang keamanan yang dilihat amat baik. Terdapat juga manusia yang suka menjadikan agama sebagai permainan hidup. Pejuang-pejuang kemanusiaan melaungkan slogan cinta akan kedamaian. Seruan mereka adalah supaya manusia berjuang dengan harata dan negara. Diatas nama “ matlamat mencapai kedamaian” maka manusia sanggup bertelingkah.
       Bahagian Tiga
*  Penyajak meluahkan perasaan tentang akibat peperangan dan perebutan kuasa akan memusnahkan segalanya seperti kemusnahan pembangunan dan menutup sejarah kegemilangan negara
*  Pemimpin yang berjaya merampas kuasa boleh bertindak lebih zalim kerana terpedaya dengan harta benda. Mereka akan menjadi lebih tamak dan sanggup memusnahkan tamadun manusia seperti bahasa dan kesenian.
*  Penyajak menegaskan tentang kepentingan agama Islam perlu diamalkan dalam kehidupan. Penyajak juga mengingatkan kita berwaspada supaya tidak dipermainkan tanpa sedar.

Ciri-ciri Puisi Pernahkah Engkau Mentafsir Kedamaian

  Mempunyai 7 rangkap
 Contoh : 2 rangkap bahagian (I)
                 2 rangkap bahagian (II)
                 3 rangkap bahagian (III)
  1 rangkap 4 baris
  Contoh : Bahagian (I)
       1 rangkap 8 baris
  Contoh :Bahagian (II) rangkap 1
                Bahagian (III) rangkap 1
       1 rangkap 20 baris
  Contoh : Bahagian (II) rangkap 2
  1 rangkap 7 baris
  Contoh : Bahagian (III) rangkap 2
  1 rangkap 5 baris
  Contoh : Bahagian (III) rangkap 3
  SETIAP BARIS 1-7 PATAH PERKATAAN
  1 baris 1 perkataan
  Contoh : Rangkap 3 baris 2 ( orang )
  1 baris 2 perkataan
  Contoh : Rangkap 4 baris 4 ( tanah perkuburan )
  1 baris 3 perkataan
  Contoh : Rangkap 4 baris 11 / baris 18 ( jadi slogan perjuangan / setinggi mana pun )
  1 baris 4 perkataan
  Contoh : Rangkap 5 baris 2 ( muzium, galeri dan universiti )
  1 baris 5 perkataan
  Contoh : Bahagian (III) Rangkap 7 baris 2 ( untuk semua bangsa yang membenci )
  1 baris 6 perkataan
  Contoh : Bahagian (II) Rangkap 4 baris 20 ( sebuah kota yang telah menjadi perebutan )
  1 baris 7 perkataan
  Contoh :  Bahagian (III) Rangkap 5 baris 7 ( sejarah baru itu hanya derap kaki askar-askar )
  SETIAP BARIS MENGANDUNGI 2-19 SUKU KATA
  Contoh : 2 suku kata
Bahagian (II) Rangkap 3 , baris 2 ( orang )
  Contoh 19 suku kata
Bahagian (II) Rangkap 4 baris 7 ( kita laungkan suara-suara keramat seolah-olah )
  Rima akhir tidak tetap
  Contoh : Rangkap 3 ( a-b-a-b-a-c-a-d-e )
  Nada patriotik
  Mempunyai jeda
  Sajak bukan naratif

Nilai Estetika

  Hiperbola

Contoh : Perang telah mengoyakkan halaman-halaman (Bhg.3 Baris 3)
              Mendengar bisikan hati nuraninya sendiri (Bhg.2 rangkap 2 , baris 14)

  Metafora

Contoh :  Bisikan hati (Bhg.2 rangkap 2, baris 14)
               Bau wang (Bhg.3 rangkap 2, baris 3)

  Kata Ganda

Contoh :  Halaman-halaman (Bhg.3)
               Remang-remang (Bhg.1)
               Rongga-rongga (Bhg.2)

  Anafora

Contoh : Perang-perang (Bhg.3)
              Kita-kita (Bhg.2)
              Sejarah-sejarah (Bhg.3)

  Responsi

Contoh : Pemimpin-pemimpin (Bhg.3)
              Engkau-engkau (Bhg.1)

  Epifora

Contoh : Baru-baru (Bhg.3)

  Asonansi

Contoh : Pengulangan vokal ‘a’ 7 kali
  Perang akan memusnahkan kubu, bangunan (Bhg.3 rangkap 1, baris 1)

  Aliterasi

Contoh : Pengulangan konsonen ‘m’ 3 kali
  Perang telah mengoyakkan halaman-halaman (Bhg.3 rangkap 1, baris 3)

Persoalan Dalam Puisi Pernahkah Kau Mentafsir Kedamaian

  Persoalan membandingkan kegelapan malam dengan kesusahan hidup
  Persoalan godaan anasir jahat (syaitan)
  Persoalan pembawaan sikap pura-pura
  Persoalan menjadikan agama sebagai topeng
  Persoalan manusia yang sanggup mati dalam merebut kuasa
  Persoalan sikap pemimpin yang zalim

Nilai Masyarakat Dalam Puisi Pernahkah Engkau Mentafsir Kedamaian 

   Masyarakat yang memperingati antara satu sama lain
  Masyarakat yang mencari kedamaian
  Masyarakat yang mencari keamanan
  Masyarakat yang berusaha mencari kemenangan bagi kota mereka
  Masyarakat yang mencuba untuk mendapatkan kuasa

Pengajaran Dalam Puisi Pernahkah Engkau Mentafsir Kedamian

  Kuatkan iman dalam diri
  Jangan sesekali biarkan agama menjadi bahan permainan
  Jangan tamak akan harta sehingga menyebabkan kematian orang tidak bersalah
  Sentiasa pelihara bahasa, bangsa dan kesenian untuk mengelak diri ditindas
  Jauhkan diri daripada hasutan syaitan
MANTERA MENDUDUKI RUMAH BARU

Bismi'llahi 'l-Rahmani'I-Rahim
Tepung tawar tepung jati
Ketiga dengan tepung kedangsa
Jika boleh kehendak hati
Jangan sakit jangan mati
Jangan c ela jangan binasa
Jangan punah jangan ranah
Tepung tawar tepung jati
Ketiga dengan tepung kedangsa
Naik emas berkati-kati
Naik orang beribu laksa
Tepung tawar semula jadi
Barangku citaku perolehi
Berkat di pengajaran guruku
Allah menawar, Myhammad menjampi
Dengan berkat doa
La ilaha 'illallah, Muhammad Rasulullah.             Analisis

            -   1 rangkap
-   17 baris 1 tangkap
-   4-5 patah perkataan 1 baris
-   6-14 suku kata 1 baris
-   Tidak terikat
-   Rima akhir tidak tetap

Tema
Adat menduduki rumah baru

Nilai Estetika
-   Personafikasi
: naik emas
-   Kata ganda separa
: berhati-hati
-   Hiperbola
: naik orang beribu laksa
-   Inversi
: berkat di pengajaran guru
-   Anaphora
: jangan-jangan
: naik-naik
: tepung-tepung
: ketiga-ketiga
-   Responsi
: tawar-tawar
-   Epifora
: jati-jati
-   Asonansi
: Pengulangan vocal ‘a’ 7 kali
:Allah menawar Muhammad menjampi
-   Aliterasi
: Pengulangan konsonen ‘n’ 6 kali
: jangan punah jangan ranah

Fungsi
-   Untuk memasang pagar rumah agar dapat mengelak daripada semangat jahat

Nilai Masyarakat
-   Masyarakt yang mementingkan adat
-   Masyarakat yang mempercayai agama
-   Masyarakat yang menyimpan harapan yang positif

Pengajaran
-   Kita hendaklah memohon kepada Allah agar rumah kita jauh dari kecelakaan
-   Keyakinan kita terhadap Allah
MANTERA ULIT MAYANG


Aku tahu asal usulmu,
Seri Bersila nama asalmu,
Seri Berdiri nama batangmu,
Seri hidup asal usulmu,
Seri Menempak nama daunmu,
Seri Guntur nama bungamu,
Seri Gintir nama buahmu.

Aku tahu asal usulmu,
Umbut mayang diumbut,
Umbut dengan jala jemala,
Ulit mayang diulit,
Ulit dengan tuan puteri,
Puteri dua berbaju serong,
Puteri dua bersanggul serong,
Puteri dua bersubang gading,
Puteri dua berselendang kuning.

Umbut mayang diumbut,
Umbut dengan jala jemala,
Ulit mayang diulit,
Ulit dengan  puterinya empat,
Puteri dua berbaju serong,
Puteri dua bersanggul serong,
Puteri dua bersubang gading,
Puteri dua berselendang kuning.

Umbut mayang diumbut,
Umbut dengan jala jemala,
Ulit mayang diulit,
Ulit dengan puterinya enam,
Puteri dua berbaju serong,
Puteri dua bersanggul serong,
Puteri dua bersubang gading,
Puteri dua berselendang kuning.

Umbut mayang diumbut,
Umbut dengan jala jemala,
Ulit mayang diulit,
Ulit dengan puterinya tujuh,
Puteri dua berbaju serong,
Puteri dua bersanggul serong,
Puteri dua bersubang gading,
Puteri dua berselendang kuning.

Ulit mayang diulit,
Ulit dengan jala jemala,
Ulit mayang diulit,
Ulit dengan  tuan puteri,
Kutahu asal usulmu,
Yang laut pulang ke laut,
Yang darat pulang ke darat,
Nasi berwarna hamba sembahkan.

Umbut mayang diumbut,
Umbut dengan jala jemala,
Pulih mayang kupulih,
Pulih balik sedia kala.


 -   Asal usul negeri Terengganu
-   Kaedah perubatan tradisional
-   Hak milik rakyatPersoalan
 * Pemujaan yang mendalam terhadap tuan puteri tujuh
    * Mayang pinang digunakan diasap dan disapu minyak kelapa
   *Memohon perlindungan agar yang mengambil bahagian tidak tercedera

Analisis
              *Tidak terikat kecuali rangkap pertama
               *Puisi bebas
              *Bahasa mantera
              *Bahasa keramat

Fungsi
             *Perubatan tradisional
               *Untuk sembuhkan orang yang terkena sampuk

Nilai Masyarakat
                *Percaya akan benda khurafat
                *Percaya pada benda-benda tahyul
                *Mengamalkan adat

Tuesday, 31 July 2012

TEROMBA ; TEROMA ADAT


Hidup dikandung adat,
Mati dikandung tanah.


Adat dipakai baru,
Kain dipakai usang.


Yang elok dipakai,
Yang buruk dibuang.


Lembaga berlingkungan,
Undang kelintasan.


Duduk meraut ranjau,
Tegak meninjau jarah.


Ke darat Adat Pepatih,
Ke laut Adat Temenggung.


Ke laut berteromba,
Ke darat bersalasilah.


Adat bersendi hukum,
Hukum bersendi Kitab Allah. • puisi-berbentuk teromba
 • 8 rangkap
 • 2 baris dalam serangkap
 • 3 hingga 4 perkataan dalam sebaris
 • 5 hinnga 9 suku kata dalam sebaris
 • rima akhir(a-b-a-b)
 • teromba-tidak terikat
............................................................................................................................

penegasan
 • hiperbola : rangkap 1-baris 1 dan 2, rangkap 8-baris 1
 • inversi : rangkap 2 baris 1
 • personafikasi : rangkap 4 baris 1
 • aliterasi : pengulangan vokal ''e'' sebanyak 3 kali- rangkap 6 baris 1
 • asonansi : pengulangan konsonen ''d'' sebanyak 2 kali- rangkap 8 baris 1
..................................................................................................................................................

persoalan dari rangkap 1 hingga 8
 • rangkap 1- adat yang diamalkan tidak dibawa mati
 • rangkap 2- adat lama yang telah dilupakan
 • rangkap 3- adat yang baik sentiasa diaamalkan
 • rangkap 4- bersama-sama ketika dalam kesusahan
 • rangkap 5- hti yang tidak tetap
 • rangkap 6- perbezaan adat yang diamalkan
 • rangkap 7- perbezaan tatasusila 
 • rangkap 8- adat berasaskan kitab
.........................................................................................................................................

tema
 • mengisahkan penggunaan adat