Tuesday, 17 July 2012

CIRI-CIRI TALIBUN ;


1.    Ia merupakan sejenis puisi bebas iaitu tiada rima akhir yang tetap, terkadang sama, terkadang tidak.

2.    Terdapat beberapa baris dalam rangkap untuk menjelaskan pemerian. Oleh itu banyak unsur hiperbola selain metafora.

3.    Isinya berdasarkan sesuatu perkara diceritakan secara terperinci.

4.    Ia tiada pembayang. Setiap rangkap adalah menjelaskan keseluruhan cerita.

5.    Menggunakan atau mencampurkan genre puisi lain seperti pantun dan syair dalam pembentukannya.

5.    Gaya bahasa yang luas dan lumrah dengan memberi penekanan kepada bahasa yang berirama seperti berlakunya pengulangan.

6.    Ia berfungsi untuk menjelaskan sesuatu perkara.

7.    Ia menjadi sebahagian bahan penting dalam pengkaryaan cerita penglipur lara.

No comments:

Post a Comment